Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Συναίσθημα είναι η ευάρεστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που συνοδεύεται από ελαφριές μεταβολές των λειτουργιών του οργανισμού και είναι αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Το συναίσθημα διαφέρει από την συγκίνηση, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν. Π.χ. μια ευγενική χειρονομία ενός φίλου μας μάς προκαλεί στιγμιαία συγκίνηση, ενώ το συναίσθημα της εκτίμησης και της φιλίας που έχουμε για αυτόν είναι διαρκές.

Το συναίσθημα είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της ψυχικής μας ζωής και ασκεί μεγάλη επίδραση σ' όλες τις εκδηλώσεις μας. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, επιβάλλεται και στη λογική και στις ιδέες μας. Π.χ. όταν ένας στενός φίλος κάποιου συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα που δεν αρέσει στο φίλο του, αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα παρακολουθήσει το γεγονός, για λόγους εκτίμησης και απόδειξης της φιλίας. Έτσι, το συναίσθημα της φιλίας επιβάλλεται στη λογική και στις ιδέες του συγκεκριμένου ανθρώπου και καθορίζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις πράξεις του.

Η πιο βασική διαίρεσή τους είναι σε ευάρεστα και δυσάρεστα, δηλ. σε εκείνα που έλκουν και σ' εκείνα που απωθούν. Πάντως, τα πιο ισχυρά συναισθήματα είναι το πατριωτικό, το θρησκευτικό, το συναίσθημα της φιλίας, της μητρικής ή πατρικής αγάπης κτλ.

Πιο καθημερινά και επαναλαμβανόμενα συναισθήματα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ο φόβος, η αγάπη, ο θυμός, το μίσος, η ευτυχία, η δυστυχία, κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου